• Autistické vzdelávanie

    • Žiakom s autizmom sa poskytuje vzdelanie zodpovedajúce ich individuálnym schopnostiam špeciálnymi formami a metódami zodpovedajúce ich postihnutiu.
     Do špeciálnej základnej školy možno prijať žiaka s autizmom, ktorý má diagnostikované mentálne postihnutie.
     Obsah učiva v rámci IVP pre žiaka s narušeným intelektom vychádza z učebných osnov ŠZŠ.
     Starostlivosť o deti predškolského veku s autizmom sa zabezpečuje aj v špeciálnej materskej škole. ŠMŠ zabezpečuje cielenú starostlivosť o deti s autizmom, ktorá pre ne vytvorila triedy a uplatňuje v nich špeciálnopedagogické metódy výchovnej práce podľa zahraničných skúseností.

  • Kontakty

   • Spojená škola , Komenského 25, 902 01 Pezinok
   • Mgr. Gabriela Kováčová tel.: 0902 173 524
   • komenskeho@szspk.sk
   • jana.valentovicova@szspk.sk
   • martin.rimbala@szspk.sk
   • 033 / 6423973
   • Komenského 25, 902 01 Pezinok
   • 35629428
   • 2020979774
   • adresa: Spojená škola Vajanského 93 900 01 Modra telefón: 033/6474448 e-mail: vajanskeho@szspk.sk
   • Mgr. Lenka Dubanová PEZINOK: Pondelok: 8.45 – 9.30 Streda: 8.45 – 9.30 Piatok: 12.00 – 13.30 MODRA: Utorok: 11.00 – 13.00 KONTAKT: vychovnyporadca@szspk.sk
  • Prihlásenie