• Spojená škola Pezinok otvára od roku 2000 triedy prípravného ročníka pre deti
    so zdravotným znevýhodnením a so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami v Pezinku aj v Modre.

    Edukácia:

    grafomotorických zručností
    matematických predstáv
    zrakovej a sluchovej diskriminácie hlások
    sebaobslužných a pracovných zručností
    samostatnosti v školskej práci
    reči a komunikačných schopností
    zdravého telesného vývinu

    Poskytuje:

    logopedickú intervenciu

    V prípade záujmu kontaktujte
    0902173524 - riaditeľka
    mail: komenskeho@szspk.sk
    0905495001 - psychológ


  • Kontakty

   • Spojená škola , Komenského 25, 902 01 Pezinok
   • Mgr. Gabriela Kováčová tel.: 0902 173 524
   • komenskeho@szspk.sk
   • jana.valentovicova@szspk.sk
   • martin.rimbala@szspk.sk
   • 033 / 6423973
   • Komenského 25, 902 01 Pezinok
   • 35629428
   • 2020979774
   • adresa: Spojená škola Vajanského 93 900 01 Modra telefón: 033/6474448 e-mail: vajanskeho@szspk.sk
   • Mgr. Lenka Dubanová PEZINOK: Pondelok: 8.45 – 9.30 Streda: 8.45 – 9.30 Piatok: 12.00 – 13.30 MODRA: Utorok: 11.00 – 13.00 KONTAKT: vychovnyporadca@szspk.sk
  • Prihlásenie