• Špeciálna materská škola

    „Aj cesta môže byť cieľ...“ V špeciálnej materskej škole pripravujeme deti so zdravotným znevýhodnením na život v intaktnej spoločnosti v súlade s ich osobitosťami a individuálnymi rozvojovými možnosťami.
    Čítať viac
   • Trieda prípravného ročníka

    Spojená škola Pezinok otvára od roku 2000 triedy prípravného ročníka pre deti so zdravotným znevýhodnením a so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami v Pezinku aj v Modre.
    Čítať viac
   • Špeciálna základná škola

    „ Aj cesta môže byť cieľ...“ Škola je miestom, kde deti aj učitelia dosahujú v priateľskom, podporujúcom prostredí svoje maximálne výkony pri objavovaní a chápaní sveta v súvislostiach. Zmyslom fungovania školy je vytvárať otvorené, spolupracujúce spoločenstvo, kde sa uskutočňuje zmysluplné učenie a rozvíja sa celá osobnosť dieťaťa aj učiteľa. Škola pôsobí ako vzdelávacie centrum pre záujemcov o efektívne učenie pedagógov, rodičov a iných členov komunity.
    Čítať viac
   • Praktická škola

    Praktická škola vznikla rozhodnutím MŠ SR a vydaním zriaďovacej listiny Krajským školským úradom zo dňa 12.12.2005 s účinnosťou od 1.septembra 2006 so sídlom Komenského 25, Pezinok a Vajanského 93, Modra.
    Čítať viac
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

    • Spojená škola , Komenského 25, 902 01 Pezinok
    • Mgr. Gabriela Kováčová
     tel.: 0902 173 524
    • komenskeho@szspk.sk
    • jana.valentovicova@szspk.sk
    • martin.rimbala@szspk.sk
    • 033 / 6423973
    • Komenského 25, 902 01 Pezinok
    • 35629428
    • 2020979774
    • adresa:
     Spojená škola
     Vajanského 93
     900 01 Modra
     telefón: 033/6474448
     e-mail: vajanskeho@szspk.sk
    • Mgr. Lenka Dubanová

     PEZINOK:
     Pondelok: 8.45 – 9.30
     Streda: 8.45 – 9.30
     Piatok: 12.00 – 13.30

     MODRA:
     Utorok: 11.00 – 13.00

     KONTAKT:
     vychovnyporadca@szspk.sk
  • Kontakty

   • Spojená škola , Komenského 25, 902 01 Pezinok
   • Mgr. Gabriela Kováčová tel.: 0902 173 524
   • komenskeho@szspk.sk
   • jana.valentovicova@szspk.sk
   • martin.rimbala@szspk.sk
   • 033 / 6423973
   • Komenského 25, 902 01 Pezinok
   • 35629428
   • 2020979774
   • adresa: Spojená škola Vajanského 93 900 01 Modra telefón: 033/6474448 e-mail: vajanskeho@szspk.sk
   • Mgr. Lenka Dubanová PEZINOK: Pondelok: 8.45 – 9.30 Streda: 8.45 – 9.30 Piatok: 12.00 – 13.30 MODRA: Utorok: 11.00 – 13.00 KONTAKT: vychovnyporadca@szspk.sk
  • Prihlásenie