• V školskom roku 2018/2019 mimoškolská záujmová činnosť:

   - Výtvarný ateliér

   - Relaxačný krúžok

   - Hudobno - pohybový krúžok

   - Výtvarné všeličo

   - Počítačový krúžok

   - Rozvoj komunikačných schopností

   - Športový krúžok   Záujmové vzdelávanie v krúžkoch sa zavedie podľa záujmu žiakov v školskom roku. Činnosť v krúžkoch je určená najmä pre všetkých žiakov podľa záujmu.

  • Kontakty

   • Spojená škola , Komenského 25, 902 01 Pezinok
   • Mgr. Gabriela Kováčová tel.: 0902 173 524
   • komenskeho@szspk.sk
   • jana.valentovicova@szspk.sk
   • martin.rimbala@szspk.sk
   • 033 / 6423973
   • Komenského 25, 902 01 Pezinok
   • 35629428
   • 2020979774
   • adresa: Spojená škola Vajanského 93 900 01 Modra telefón: 033/6474448 e-mail: vajanskeho@szspk.sk
   • Mgr. Lenka Dubanová PEZINOK: Pondelok: 8.45 – 9.30 Streda: 8.45 – 9.30 Piatok: 12.00 – 13.30 MODRA: Utorok: 11.00 – 13.00 KONTAKT: vychovnyporadca@szspk.sk
  • Prihlásenie